piątek, 27 maja 2016

Cmentarz wojenny nr 258 w Biskupicach Radłowskich

Cmentarz wojenny nr 258 w Biskupicach Radłowskich położony jest po prawej stronie drogi Żabno-Biskupice Radłowskie, przed mostem na Dunajcu. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się cmentarz wojenny nr 257. Powierzchnia cmentarza wynosi 2082 m², założony jest na planie zbliżonym do ośmioboku i ogrodzony pełnym, betonowym murem z występami przykrytymi dwuspadowymi daszkami i wnękami na tablice inskrypcyjne. Od frontu mur zdobiony jest ażurowo. Wejście znajduje się od strony południowej i prowadzi przez 2 symetrycznie rozmieszczone metalowe bramki.

niedziela, 15 maja 2016

Cmentarz wojenny nr 257 w Biskupicach Radłowskich

Cmentarz wojenny nr 257 w Biskupicach Radłowskich położony jest po lewej stronie drogi Żabno-Biskupice Radłowskie, przed mostem na Dunajcu. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się cmentarz wojenny nr 258. Powierzchnia cmentarza wynosi 866 m², założony jest na planie elipsy i ogrodzony pełnym murem betonowym, przykrytym betonowym daszkiem. Wejście znajduje się od strony zachodniej i ujęte jest w dwa betonowe słupki z żelazną dwuskrzydłową bramą wykonaną z prętów.

wtorek, 5 kwietnia 2016

Pałac w Radłowie

Pałac „Dolańskich” w Radłowie znajduje się przy ul. Biskupiej, nieopodal radłowskiego Rynku. Stanął w miejscu wcześniejszego dworu biskupiego istniejącego od końca XIV wieku, który był budynkiem drewnianym na kamiennej podmurówce. W latach 1638-1639 Jan Zadzik wybudował w jego miejscu nowy dwór również z drewna, który został zniszczony prawdopodobnie w czasie potopu szwedzkiego i odbudowany w 1667 r. przez biskupa Andrzeja Trzebickiego.

środa, 20 stycznia 2016

Kapliczka Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej w Szerzynach

Kapliczka Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej w Szerzynach znajduje się przy polnej drodze prowadzącej do cmentarza wojennego nr 31 w Szerzynach. Wzniesiona została w 1956 r.[1] z fundacji Anny i Antoniego Urbaników.

wtorek, 19 stycznia 2016

Cmentarz wojenny nr 31 w Szerzynach

Cmentarz wojenny nr 31 w Szerzynach położony jest na wzniesieniu po prawej stronie drogi  Szerzyny – Święcany w odległości około 1,5 km od centrum wsi. Do cmentarza prowadzi polna droga (na początku której ustawiony jest oryginalny słup informacyjny), którą idąc mija się kapliczkę Najświętszej Marii Niepokalanie Poczętej. Powierzchnia cmentarza wynosi 320 m², założony jest na planie kwadratu i ogrodzony kamiennymi słupkami połączonymi kamiennym cokołem oraz parą drewnianych belek. Wejście na cmentarz ujęte jest dwoma słupkami i zamknięte drewnianą bramką.

czwartek, 14 stycznia 2016

Cmentarz wojenny nr 33 w Szerzynach

Cmentarz wojenny nr 33 w Szerzynach położony jest po prawej stronie drogi Szerzyny – Ryglice, około 0,5 km przed skrzyżowaniem z drogą od Ołpin. Powierzchnia cmentarza wynosi 706 m², założony jest na planie prostokąta, skierowany frontem do drogi i ogrodzony z trzech stron kamiennym murem nakrytym betonowym daszkiem, a od frontu kamiennymi słupkami połączonymi drewnianymi belkami. Wejście na cmentarz ujęte jest dwoma słupkami i zamknięte drewnianą bramką.

środa, 13 stycznia 2016

Cmentarz wojenny nr 32 w Szerzynach

Cmentarz wojenny nr 32 w Szerzynach położony jest po lewej stronie drogi Szerzyny – Swoszowa około 1,5 km od centrum wsi. Powierzchnia cmentarza wynosi 447 m², założony jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennym murem, który jest przykryty betonowym daszkiem.