wtorek, 20 września 2016

Cmentarz wojenny nr 161 w Tuchowie

Cmentarz wojenny nr 161 w Tuchowie położony jest na terenie starego cmentarza parafialnego. Jego powierzchnia wynosi 314 m², założony jest na planie prostokąta z wypustką w ścianie tylnej gdzie umieszczony jest pomnik centralny. Całość ogrodzona jest kamiennymi słupkami połączonymi parami rur stalowych. Wejście ujęte jest w dwa kamienne słupki z żelazną jednoskrzydłową bramą.

poniedziałek, 19 września 2016

Cmentarz wojenny nr 160 w Tuchowie

Cmentarz wojenny nr 160 w Tuchowie położony jest na terenie nowego cmentarza parafialnego. Jego powierzchnia wynosi 565 m², założony jest na planie prostokąta z wypustką od strony frontowej i ogrodzony betonowymi słupkami połączonymi parami rur stalowych. Wejście znajduje się od strony północnej i ujęte jest w dwa betonowe słupki z żelazną dwuskrzydłową bramą.

niedziela, 18 września 2016

Cmentarz wojenny nr 153 w Siedliskach

Cmentarz wojenny nr 153 w Siedliskach znajduje się przy bocznej drodze około 150 m od skrzyżowania znajdującego się niemal naprzeciwko stacji kolejowej z drogą główną do Tuchowa. Powierzchnia cmentarza wynosi 80 m², założony jest na planie prostokąta i ogrodzony betonowymi słupkami połączonymi betonowym cokołem oraz drewnianym sztachetowym płotem. Do wejścia na cmentarz, które ujęte jest dwoma betonowymi słupkami i zamknięte drewnianą, sztachetową bramką, prowadzą strome betonowe schody.

piątek, 27 maja 2016

Cmentarz wojenny nr 258 w Biskupicach Radłowskich

Cmentarz wojenny nr 258 w Biskupicach Radłowskich położony jest po prawej stronie drogi Żabno-Biskupice Radłowskie, przed mostem na Dunajcu. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się cmentarz wojenny nr 257. Powierzchnia cmentarza wynosi 2082 m², założony jest na planie zbliżonym do ośmioboku i ogrodzony pełnym, betonowym murem z występami przykrytymi dwuspadowymi daszkami i wnękami na tablice inskrypcyjne. Od frontu mur zdobiony jest ażurowo. Wejście znajduje się od strony południowej i prowadzi przez 2 symetrycznie rozmieszczone metalowe bramki.

niedziela, 15 maja 2016

Cmentarz wojenny nr 257 w Biskupicach Radłowskich

Cmentarz wojenny nr 257 w Biskupicach Radłowskich położony jest po lewej stronie drogi Żabno-Biskupice Radłowskie, przed mostem na Dunajcu. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się cmentarz wojenny nr 258. Powierzchnia cmentarza wynosi 866 m², założony jest na planie elipsy i ogrodzony pełnym murem betonowym, przykrytym betonowym daszkiem. Wejście znajduje się od strony zachodniej i ujęte jest w dwa betonowe słupki z żelazną dwuskrzydłową bramą wykonaną z prętów.

wtorek, 5 kwietnia 2016

Pałac w Radłowie

Pałac „Dolańskich” w Radłowie znajduje się przy ul. Biskupiej, nieopodal radłowskiego Rynku. Stanął w miejscu wcześniejszego dworu biskupiego istniejącego od końca XIV wieku, który był budynkiem drewnianym na kamiennej podmurówce. W latach 1638-1639 Jan Zadzik wybudował w jego miejscu nowy dwór również z drewna, który został zniszczony prawdopodobnie w czasie potopu szwedzkiego i odbudowany w 1667 r. przez biskupa Andrzeja Trzebickiego.

środa, 20 stycznia 2016

Kapliczka Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej w Szerzynach

Kapliczka Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej w Szerzynach znajduje się przy polnej drodze prowadzącej do cmentarza wojennego nr 31 w Szerzynach. Wzniesiona została w 1956 r.[1] z fundacji Anny i Antoniego Urbaników.